بخش چند رسانه ای بقعه متبرکه سید محمود شهرستان دزفول

دست تمامی عزیزانی که قصد ارایه محتوا شامل فیلم، صوت و یا عکس را به سایت بقعه متبرکه دارند به گرمی می فشاریم.

گالری تصاویر

شامل تصاویر قدیمی بقعه و صحن امام زاده و مراسم های مذهبی از ابتدا تا کنون

گالری صوتی

شامل آرشیو صوتی مراسم های اجرای شده در صحن بقعه و هیئت زنجیرزنان سید محمود

گالری ویدئو

شامل آرشیو غنی از فیلم ها و کلیپ های هیئت زنجیرزنان بقعه متبرکه سید محمود